Kürtaj, Blog

Vakumlu kürtaj ne zaman yapılır?

Vakumlu kürtaj, istenmeyen gebeliklerin sonlandırılmasında kullanılan bir cerrahi prosedürdür. Bu makalede, vakumlu kürtajın ne zaman yapıldığı, bu zamanlamanın önemi ve işlemle ilgili diğer kritik faktörler ele alınacaktır.

Vakumlu Kürtajın Zamanlaması

Vakumlu kürtaj genellikle gebeliğin ilk trimesterinde (ilk 12 hafta) yapılır. Bu zamanlama, birkaç nedenle önemlidir:

 1. Güvenlik ve Etkinlik:
  • Vakumlu kürtaj, gebeliğin erken dönemlerinde en güvenli ve en etkili olduğu kabul edilir. Erken dönemde, prosedür daha basit ve komplikasyon riski daha düşüktür.
 2. Rahmin Fizyolojik Durumu:
  • Gebeliğin ilk haftalarında rahim henüz çok büyümemiş olduğundan, işlem daha kolay ve daha az invaziv olabilir.
 3. Yasal Kısıtlamalar:
  • Birçok ülkede, vakumlu kürtajın yasal olarak yapılabilmesi için gebeliğin belli bir haftaya kadar olması gerekmektedir. Bu, genellikle ilk trimester ile sınırlıdır.

Vakumlu Kürtajın Uygulanması

Vakumlu kürtaj, aşağıdaki adımları içerir:

 1. Medikal Değerlendirme:
  • Hastanın tıbbi geçmişi ve mevcut durumu değerlendirilir.
  • Gebeliğin süresi ve yerleşimi ultrason ile teyit edilir.
 2. İşlem Hazırlığı:
  • Hastaya işlem öncesinde bilgilendirme yapılır ve onam alınır.
  • İşlem sırasında rahatlamaları için anestezi veya sedasyon uygulanabilir.
 3. Servikal Dilatasyon ve Vakum Aspirasyonu:
  • Rahim ağzı özel aletlerle nazikçe genişletilir.
  • Vakum cihazı, gebelik dokusunu rahimden çıkarmak için kullanılır.

Vakumlu Kürtajın İyileşme Süreci

 • İşlem Sonrası Dinlenme:
  • Hastalar genellikle işlem sonrası kısa bir dinlenme süresine ihtiyaç duyarlar.
 • Hafif Kanama ve Kramp:
  • Hafif kanama ve kramp, işlem sonrasında birkaç gün sürebilir.
 • Takip Randevuları:
  • İşlemden sonra takip randevuları, herhangi bir komplikasyonun erken teşhis ve tedavisi için önemlidir.

Sonuç

Vakumlu kürtaj, gebeliğin ilk trimesterinde güvenli ve etkili bir gebelik sonlandırma yöntemi olarak kabul edilir. Bu dönemde yapılan işlem, daha az komplikasyon riski ve daha hızlı iyileşme süreci sunar. Vakumlu kürtajın uygulanması, hastanın tıbbi durumu, gebeliğin süresi ve yasal çerçeveler göz önünde bulundurularak dikkatlice planlanmalıdır. Her cerrahi prosedür gibi, vakumlu kürtaj da uygun tıbbi değerlendirme ve gözetim gerektirir.